site stats
"Çetrefilli Sorulara Gözüpek Yanıtlar"
wojtekgurak_miesbarcelona.jpg
8 Temmuz 2010 13:11


Mimarlık ve iç mimarlık arasındaki sınır tanımlanabilir mi?

“ Burada önemli olan hangi disiplinin nerede başladığı nerede bittiğini saptamak değildir. Özellikle tasarım gibi çok yönlü ve dinamik bir süreçte bu denli statik bir arayış, nafile bir kaos arayışının ötesine geçememekte ve ilgili tüm disiplinlere zarar vermektedir. Tasarım şemsiyesi altındaki tüm disiplinler birbirleri ile varolmaktadır. Sınır sınıra değil, birbiri ile örtüşen bir ilişki söz konusudur. Nasıl ki bir yelpazenin işlevini yerine getirebilmesi için tüm yapraklarının belli oranda birbiri üzerine bindirilmiş olması ve bu şekilde tespit edilmiş olması gerekliyse, tasarım etkinliği de bütünselliği nedeniyle benzer şekilde ilgili tüm tasarım kollarının belirli bir koordinasyonla işlev almasıyla haraket eder. Özellikle tüm bu disiplinlerin yasalar ve üst kurumlarca disipliner kapsamları doğrultusunda belirlenmiş, eşit süreli programlar ile eğitimlerinin (dört yıllık lisans eğitimi) verildiği düşünülürse, bu kollardan hiçbiri, bir öteki üzerinde hak iddia etmemeli, bir hegemonya yaratmaya çalışmamalıdır. Bu noktada verilen eğitimlerin akreditasyonu başka bir tartışmanın konusudur. Dolayısıyla yasalarca kabul edilmiş ve yüksek eğitimi verilen her dal bir disiplindir, meslektir. Geçmiş zamanların verileri ve gerçekleriyle disiplinlerin isimleri üzerinden anlambilimsel bir yanlışlığa düşmemek gerekmektedir.

Dolayısıyla günümüzdeki mimarlık mesleği ile 15. yy daki 'mimar' kavramını aynı düzlemde ele almak yanlış olacak ve mevcut problemlerin çözümünü imkansız kılacaktır.

Esas olan yukarıda da vurgulandığı gibi birbirine mutlak ihtiyaç duyan bu disiplinlerin, yan yana hatta kol kola işleyişini sağlayabilmek ve birbirinin haklarını çiğnemek yerine ötekinin bilgisinden yararlanabilecek ortamın oluşturulabilmesidir. Bu yolla mesleki tanımlamalar da, disiplinler arası sınırlar da daha kolay ve uzlaşılmış biçimde saptanabilecektir. Yapı ve çevre sanatında tehdit oluşturan asıl unsur, farklı disiplinleri temsil eden meslektaşlar değil, yetkisiz olan kişilerin bu meslekleri icra etme cüretleri ve çabalarıdır. ”

Görsel: Barselona Pavyonu, Mies van der Rohe Kaynak

Bu konuya değinen diğer bir soru-yanıt için tıklayın.

BU YAZIYI PAYLAŞ
  • Facebook
  • friendFeed
  • delicious
  • twitter
  • diggIt
  • Myspace
ARKADAŞIMA GÖNDER
Gönderilecek
E-posta
3 OKUYUCU YORUMU
SOSYAL MEDYAYENİ MİMAR BÜLTEN

Yorumlar ve haberler hakkında e-posta almak için bültenimize kayıt olun.